Siêu thị địa ốc - Nhà đất | Mua bán nhà đất | Cho thuê nhà đất

Phân biệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và 1/2000

Quy hoạch 1/2000 là gì?

  • Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 là bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ mặt bằng sử dụng đất, quy hoạch giao thông, các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện.
  • Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 thường do địa phương thực hiện. Tuy nhiên nếu các dự án mới ở các khu vực cho các quy hoạch 1/2000 thì các chủ đầu tư phải thực hiện theo văn bản chấp thuận chủ trương và quy hoạch chung của khu vực. Sau khi quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của dự án được phê duyệt, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cập nhật vào quy hoạch chung của khu vực.
  • Quy hoạch theo tỷ lệ 1/2000 thực chất là quy hoạch mang tính định hướng, nói dễ hiểu hơn là trong giai đoạn quy hoạch này chưa có thiết kế chính thức cho bất cứ công trình kiến trúc cụ thể nào. Ví như với quy hoạch khu chức năng đặc thù hay quy hoạch đô thị thì đồ án quy hoạch phân khu sẽ được thể hiện theo tỷ lệ 1/2000. Nội dung chính của quy hoạch chi tiết 1/2000 là xác định mạng lưới đường giao thông và quy hoạch sử dụng đất.

Thế nào là quy hoạch chi tiết 1/500?

Quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1/500 (hay còn được hiểu là quy hoạch chi tiết xây dựng) có khá nhiều điểm khác biệt với quy hoạch 1/2000, cụ thể:

  • Quy hoạch 1/500 phải gắn liền với một dự án đầu tư cụ thể.
  • Quy hoạch 1/500 là cơ sở để được cấp giấy phép xây dựng (sau này cho dự án) và lập dự án đầu tư xây dựng.
  • Các chỉ tiêu về xây dựng phải có mà quy hoạch 1/500 phải thể hiện như: dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian, kiến trúc, công trình hạ tầng, kiến trúc/thiết kế chi tiết của từng lô đất, đánh giá môi trường… Với quy hoạch 1/500, chúng ta có thể xác định được mối quan hệ giữa các công trình thuộc quy hoạch với các yếu tố bên ngoài của quy hoạch như: cổng vào, đường đi, tường rào…

Quy hoạch 1/500 được phê duyệt bởi cơ quan nào?

  • Bộ xây dựng: Phê duyệt đồ án quy hoạch theo tỷ lệ 1/500 đối với các dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của thủ tướng chính phủ.
  • UBND cấp tỉnh: Phê duyệt đồ án quy hoạch theo tỷ lệ 1/500 đối với các dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh.
  • UBND cấp huyện: Phê duyệt đồ án quy hoạch theo tỷ lệ 1/500 thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp huyện, các đồ án thuộc quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn.

Điều chỉnh quy hoạch 1/500 là gì?

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 được hiểu là điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, chứ không phải là điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng (khái niệm điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng được hiểu là điều chỉnh tỷ lệ 1/2000)

Các trường hợp phải lập quy hoạch 1/500

Nhìn chung, với một dự án đầu tư xây dựng cụ thể, chủ đầu tư cần phải lập quy hoạch chi tiết 1/500 sau khi khu vực đầu tư đã có quy hoạch 1/2000.

 

0979 269 859

0979 269 859